Vinci Foundation Nederland

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers te werken aan een eigen plaats, rol en waardigheid voor iedereen in de samenleving. De VINCI Foundation NL doet dit door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Bezoek de website op www.vincifoundation.nl

Ontwerp & bouw in HTML5 en CSS, met WordPress erachter. Het verschaalbare ontwerp van de site begon ik in de browser te coderen (in plaats van te schetsen op papier) Zo kon ik afwijkingen die ontstonden in de layout bij tablets en smartphones op praktische wijze bijsturen.