SUW Sociaal Wonen

De SUW is de woningcorporatie van Stichting Uithuizer Woningbouw. Al bijna een eeuw ontwikkelt, verhuurt en onderhoudt SUW woningen in Uithuizen, hoofdplaats en regionaal centrum van de gemeente Eemsmond.

www.suwuithuizen.nl

Ontwerp & bouw in HTML5 en CSS, met WordPress erachter. Het verschaalbare ontwerp van de site begon ik in de browser te coderen (in plaats van te schetsen op papier) Zo kon ik afwijkingen die ontstonden in de layout bij tablets en smartphones op praktische wijze bijsturen.

De mooie fotografie is gedaan door Hans van Dijk en de content werd verzogt door Harm Draaijer. Mijn dank gaat vooral uit naar Remko Pieterman en Nanno Siegers, die de logistiek voor hun rekening namen, zodat ik mij kon richten op ontwerpen en bouwen.